เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีวิชาชีพเฉพาะทาง

The Leading College of occupational technology